Sticker | สติกเกอร์

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญทางด้านงานพิมพ์สติกเกอร์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ มากมาย อาทิ งานโฆษณา, ฉลากสติกเกอร์เพื่อติดบนผลิตภัณฑ์, สติกเกอร์กันปลอม, สติกเกอร์ติดวัสดุต่างๆ ให้คำปรึกษาและมีส่วนร่วมกับการ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าโดยจะคำนึงถึงรูปแบบที่ดี มีความชัดเจนของ ภาพและความสดใสคมชัดของผลิตภัณฑ์ เพื่อสามารถสื่อสารให้ ตรงกับความต้องการของลูกค้า ให้มากที่สุด โดยรูปแบบของ ผลิตภัณฑ์จะ มีความสำคัญ โดยตรงกับ งานพิมพ์และการบรรจุ
Hotline : 087-507-7474 , 087-567-3737

 

Line ID. @22222a